Våra grupper/avdelningar

Roten 1-3 år (24 platser)
Stammen 3-4  år (14-17 platser)
Kronan 4-6 år (20- 24 platser)

På Äventyrsförskolan arbetar vi bland annat med samarbete mellan alla avdelningar, vi har som ansvar att lära känna alla era barn. Vi arbetar i smågrupper för att ge barn och pedagoger rätt förutsättningar till goda relationer.

Information angående familjeportalen

Om ert barn redan går på en annan förskola och vill byta till Äventyrsförskolan så krävs ingen uppsägningstid utan man ansöker om plats på Äventyrsförskolan på Familjeportalen. Det vill säga att när det gäller uppsägningstid när man byter mellan kommunal och fristående förskola, så krävs ingen uppsägningstid.