Våra grupper/avdelningar

Roten 1-3 år (24 platser)
Stammen 3-4  år (15-20 platser)
Kronan 4-6 år (24-30 platser)

På Äventyrsförskolan arbetar vi bland annat med samarbete mellan alla avdelningar, vi har som ansvar att lära känna alla era barn. Vi arbetar i smågrupper för att ge barn och pedagoger rätt förutsättningar till goda relationer i alla våra grupper.

Information angående  IST och hur ni ansöker om en plats på Äventyrsförskolan finns på följande länk, det finns även information om ditt barn redan går på annan förskola och ni vill byta.
https://landskrona.ist.se/