Läroplan

Här kan du läsa mer om läroplanen för förskolan.

Läroplan på engelska

Här kan du läsa mer om läroplanen för förskolan översatt på engelska.