Föräldrasamverkan

Vi arbetar aktivt för en bra föräldrasamverkan, detta gör vi bland annat genom:

Pluttra, digitalt dokumentations verktyg

Vårdnadshavarnas fönster in i verksamheten, genom bilder, film och text visas barnens lek, lärande och utveckling både enskilt och i grupp. Pluttra nås genom en app eller via webben.

Vi arbetar systematiskt dvs att vi följer upp arbetet, utvärderar och utvecklar det pedagogiska arbetet. Vårdnadshavarna ges möjlighet att ta del av detta arbete.

Inskolning

Vi ska ge era barn och er vårdnadshavare en bra start hos oss genom vår inskolning. Vi arbetar med föräldraaktivinskolning och ”tidigare möten”, hör av er så berättar vi mer. Den kan se olika ut och vi väljer det som passar ert barn bäst.

Utvecklingssamtal

Vi erbjuder enligt skollagen 2010:800 och Lpfö98/16, samt efter vårdnadshavarnas önskemål ett utvecklingssamtal per år gällande barnets utveckling och lärande på förskolan.

Övrig föräldrasamverkan

  • Fixardagar
  • Drop-in/ut (frukost, fika, vernissage, besök etc)
  • Infomöten för nya föräldrar
  • Föräldraenkäter
  • Familjekvällar
  • Föreläsningar för föräldrar mm
  • Föräldraforum