Föräldrasamverkan

Vi arbetar aktivt för en bra föräldrasamverkan, detta gör vi bland annat genom:

Unikum, digitalt dokumentations verktyg

På unikum dokumenterar vi det pedagogiska arbetet dvs vad vi gör. Undervisningen kopplas  till Lpfö 18 (läroplanen i förskolan) och våra prioriterade mål.  Vi arbetar systematiskt dvs att vi följer upp arbetet (undervisning, aktiviteter, metoder, etc) utvärderar och utvecklar det pedagogiska arbetet genom Unikum. Systematiskt kvalitetsarbete (SKA) gör att vi tillsammans utvecklar vår verksamhet.

Vårdnadshavarna ges möjlighet att ta del av detta arbete tillsammans med sina barn. Det är ett fönster in i verksamheten. Genom bild, film, ljudfil och text visas det som barnen undervisats i på förskolan. Unikum nås genom en app eller via webben.

Inskolning

Vi ska ge era barn och er vårdnadshavare en bra start hos oss genom vår inskolning. Vi arbetar med ”föräldraaktiv inskolning” på vårt sätt  och ”tidigare möten”.Hör av er så berättar vi mer. Inskolningen kan se olika ut och vi väljer det som passar ert barn bäst.

Utvecklingssamtal

Vi erbjuder enligt skollagen 2010:800 och Lpfö18, samt efter vårdnadshavarnas önskemål ett utvecklingssamtal per år gällande barnets utveckling och lärande på förskolan.

Övrig föräldrasamverkan

  • Fixardagar
  • Drop-in/ut (frukost, fika, vernissage, besök etc)
  • Infomöten för nya föräldrar (maj/juni)
  • Föräldraenkäter
  • Familjekvällar
  • Föreläsningar för föräldrar mm
  • Föräldraforum