Vårt team

Äventyrsförskolan är en fristående förskola i Landskrona och bakom den står två passionerade Förskollärare och Äventyrspedagoger. 

Teamet består av:

Förskollärare, barnskötare därav en barnskötare med pågående förskollärarstudier. Till stora delar har personalen någon form av äventyrspedagogik utbildning. En anställd i kök/städ och delvis i barngrupp. Vt 2018 har vi tillsatt två planeringsavlösare som ska ge förskolans organisation ännu bättre förutsättingar.


Kort om oss som driver förskolan:

Ida Olsson (Huvudman/delägare) är lärare i förskolan och lärare för grundskolans tidigare år. Tog examen 2009 vid lärarutbildningen på Malmö högskola.  

Ida har många års  erfarenhet  av pedagogiskt arbetet tillsammans med barnen. Dessutom har hon varit delaktig i att på olika sätt driva förskolans utveckling. Ida är Äventyrspedagog sedan i år 2014.

Åsa Olsson (Förskolechef och huvudman/delägare) är barnskötare och sagopedagog i grunden. Hon är utbildad till lärare i förskolan via högskolan i Kristianstad och tog examen 2012. 

År 2014 blev Åsa Äventyrspedagog. Åsa har Många års erfarenhet av förskolans verksamhet både på ledningsnivå och i det pedagogiska arbetet med barnen.   

Våren 2017 avslutade vi en kurs  via skolverket/Malmö högskola, ”Pedagogiskt ledarskap i förskolan” för förskolechefer.

Vi är en föränderlig förskola som ständigt strävar mot att nå goda resultat.

Det som vi  har gemensamt är att vi har ett STORT engagemang och intresse av barns välmående, lek, lärande och utveckling. Vi är drivande i förskolans arbete på alla plan och vi vill alltid barnens bästa. Vi tycker barn och vuxnas hälsa är viktig, det är viktigt att må bra, kunna känna glädje, vara stolt för den man är. Vi tycker också att utomhuslek och lärande är fantastiskt kul. 


”Vi värnar om framtiden”