Vårt team

Äventyrsförskolans team har olika utbildning, erfarenheter, och ”olika” på vår förskola är bra.

Vi har legitimerade förskollärare, vi har barnskötare och även personer med mycket livserfarenhet och andra utbildningar som är betydande i vår verksamhet. Vi har skolledning dvs rektor, bitr rektor /pedagogiska ledare och äventyrspedagoger. Vi har kök/städ och vaktmästare i  personalteamet. Vi samarbetar även med Livia Deak, Livia är professionell coach, UGL-handledare, HR- och organisationsstöd. Äventyrsförskolan har också ett samarbete med Landskrona dansstudio där Josefin Sebring är verksamhetschef.

 Alla hjälps vi åt & vi arbetar som ett team!

Kort om oss som driver förskolan:

Ida Olsson (Bitr rektor /ägare) är lärare i förskolan och lärare för grundskolans tidigare år. Tog examen 2009 vid lärarutbildningen på Malmö högskola.

Ida har många års  erfarenhet  av pedagogiskt arbetet tillsammans med barnen. Dessutom har hon varit delaktig i att på olika sätt driva förskolans utveckling. Ida är Äventyrspedagog sedan i år 2014.

Åsa Olsson (Rektor/ägare) är barnskötare och sagopedagog i grunden. Hon är utbildad till lärare i förskolan via högskolan i Kristianstad och tog examen 2012.

År 2014 blev Åsa Äventyrspedagog. Åsa har Många års erfarenhet av förskolans verksamhet både på ledningsnivå och i det pedagogiska arbetet med barnen.

Våren 2017 avslutade vi en kurs  via skolverket/Malmö högskola, ”Pedagogiskt ledarskap i förskolan” för förskolechefer.

Vi har ett STORT engagemang och intresse av barns  välmående, lek, lärande och utveckling. Vi tar väl hand om vår personal på olika sätt, de betyder otroligt mycket för oss. Välfungerande team är det som driver oss framåt och ger oss ledare styrka. Vi är drivande i förskolans arbete på alla plan och vi vill alltid barnens bästa. Vi tycker barn och vuxnas hälsa är viktig, det är viktigt att må bra, kunna känna glädje, vara stolt för den man är. Vi tycker också att utomhuslek och lärande är fantastiskt kul.

”Vi värnar om framtiden”