Vårt team

Äventyrsförskolans team har olika utbildning, erfarenheter, och ”olika” på vår förskola är bra.

Vi har legitimerade förskollärare, vi har barnskötare och även personer med mycket livserfarenhet och andra utbildningar som är betydande i vår verksamhet. Vi har skolledning dvs rektor, bitr rektor /pedagogiska ledare och äventyrspedagoger. Vi har köksansvarig  och vaktmästare i  personalteamet. Vi samarbetar även med Livia Deak, Livia är professionell coach, UGL-handledare, HR- och organisationsstöd. Vi har i ca 3,5 år arbetat med teamutveckling och kan se tydliga resultat i det pedagogiska arbetet (SKA). När vi satsade på våra team och deras utveckling TILLSAMMANS ser vi idag ännu tydligare barnens utveckling över tid, teamets utveckling och hela förskolans utveckling. En metod som vi bland annat arbetet oss igenom och har fått förståelse för är IMGD. Rötterna för modellen går tillbaka till slutet av 1800-talet. I sin forskning har Wheelan undersökt relationen mellan hur länge en grupp existerat, hur gruppen kommunicerar och hur medlemmarna själva uppfattar gruppen med resultat som indikerar att kommunikationen förändras över tid.

IMGD, en grupputvecklingsmodell som bygger på en sammanställning av flera tidigare modeller och forskning om gruppers utveckling. IMGD står för integrated model of group development, vid sidan av integrated har även unified, förenad, använts. Syftet med modellen är att underlätta för grupper och ledare att identifiera aktiviteter som hjälper gruppen framåt mot effektivitet och produktivitet.

IMGD fyra faser: Tillhörighet och trygghet,  Opposition och konflikt, Tillit och struktur, Arbete och produktivitet. I grupper med en bestämd livslängd finns även en femte: upplösning.

 Alla hjälps vi åt & vi arbetar som ett team!

Kort om oss som driver förskolan:

Ida Olsson (Bitr rektor /ägare) är lärare i förskolan och lärare för grundskolans tidigare år. Tog examen 2009 vid lärarutbildningen på Malmö högskola.

Ida har många års  erfarenhet  av pedagogiskt arbetet tillsammans med barnen. Dessutom har hon varit delaktig i att på olika sätt driva förskolans utveckling. Ida är Äventyrspedagog sedan i år 2014.

Åsa Olsson (Rektor/ägare) är barnskötare och sagopedagog i grunden. Hon är utbildad till lärare i förskolan via högskolan i Kristianstad och tog examen 2012.

År 2014 blev Åsa Äventyrspedagog. Åsa har Många års erfarenhet av förskolans verksamhet både på ledningsnivå och i det pedagogiska arbetet med barnen.

Våren 2017 avslutade vi en kurs  via skolverket/Malmö högskola, ”Pedagogiskt ledarskap i förskolan” för förskolechefer.

Hösten 2020 började vi studera ”juridik i förskolan” och ”handledning” via umeå universitet.

Vi har ett STORT engagemang och intresse av barns  välmående, lek, lärande och utveckling. Vi tar väl hand om vår personal på olika sätt, de betyder otroligt mycket för oss. Välfungerande team är det som driver oss framåt och ger oss ledare styrka. Vi är drivande i förskolans arbete på alla plan och vi vill alltid barnens bästa. Vi tycker barn och vuxnas hälsa är viktig, det är viktigt att må bra, kunna känna glädje, vara stolt för den man är. Vi tycker också att utomhuslek och lärande är fantastiskt kul.

”Vi värnar om framtiden”