Om oss

Vårt mål är att utbilda alla nya pedagoger samt att vi själv skall utveckla våra kunskaper inom äventyrspedagogiken via Luleå Universitet.

Vi som arbetar på förskolan har ett stort ansvar för arbetet med barnet/barngruppen, vi lägger stor vikt vid  att skapa goda relationer. Vi har som mål att alla anställda ska lära känna alla barn och utveckla relationerna. 

Arbetet utgår ifrån våra styrdokument bland annat  Läroplanen för förskolan Lpfö 98/16. Utifrån läroplanen för förskolan, leder vi det pedagogiska arbetet, vi ger goda förutsättningar och har höga krav på ett gott  förhållningssätt samt engagemang bland oss lärare och pedagoger. Vi arbetar med systematiskt kvalitetsarbete för att utveckla vår verksamhet och ständigt ge barnen de bästa förutsättningarna för omsorg,lek,  lärande och utveckling. Vårt pedagogiska arbete speglas utifrån barnens intresse och behov. Vi har som mål att vårt värdegrundsarbete samt likabehandlingsplansarbete ska vara i  fokus och kommer ha det praktiskt i verksamheten tillsammans med alla som verkar på förskolan.

Vi på förskolan arbetar för att ha en trygg och trivsam atmosfär samt en lärorik och inspirerande miljö både inomhus och utomhus. Vår ambition är att alltid arbeta för att en utveckling skall ske.