Om  Äventyrsförskolan

Äventyrsförskolan är en fristående förskola i Landskrona stad. Vi är den enda och första Äventyrsförskolan i Landskrona. Förskolan startade 2014, vi har äventyrspedagogik och utomhuspedagogik som profil. Vi arbetar till största del utomhus i våra barngrupper. Hösten 2019 blev vi en certifierad Äventyrsförskola och mer än hälften av teamet är utbildade äventyrspedagoger. Vårt mål är att utbilda alla nya pedagoger samt att utbildade äventyrspedagoger skall fortsätta att utvecklas.

Teamet som arbetar på förskolan har ett stort ansvar för arbetet med barnet/barngruppen, vi lägger stor vikt vid att skapa goda relationer. Vi har som mål att all personal ska lära känna alla barn och utveckla goda relationer.

Arbetet på förskolan utgår ifrån de styrdokument som gäller för alla förskolor.Vi arbetar utifrån läroplanen i förskolan (Lpfö18). Ledningen dvs rektor och bitr rektor leder det pedagogiska arbetet och vi ger goda förutsättningar till alla team, vi har höga krav på ett gott förhållningssätt samt engagemang i teamet. Vi arbetar med systematiskt kvalitetsarbete (SKA) för att utveckla vår verksamhet och ständigt ge barnen de bästa förutsättningarna för omsorg, lek, undervisning och utveckling. Teamets pedagogiska arbete speglas utifrån barnens intresse och behov. Förskolan har ett synligt och praktiskt arbete med värdegrunden. Alla på förskolans arena, barn, vårdnadshavare, team och ledning är involverande på olika sätt i arbetet. Vi arbetar ständigt med kompismaterialet Kanin och Igelkott och vi använder material, böcker och handledning från förlaget Olika.

Teamet på förskolan arbetar för att ha en trygg och trivsam atmosfär, samt en lärorik och inspirerande miljö både inomhus och utomhus. Ledningens ambition är att alltid arbeta för att en utveckling skall ske.