Covid-19

Vi följer FHM  allmänna rekommendationer och  rekommendationerna för förskoleverksamhet ang Covid-19 . 2020/2021 sker lämning och hämtning vid grinden ut med cykelbanan mot Karlslundsparken, detta för att minska de sociala kontakterna och skydda vår personal.

Personalen använder visir och munskydd i nära arbete med barnen.

För mer information, kontakta ansvarig rektor på förskolan.

Sjukdom

Ring och sjukanmäl ert barn senast 7.30 och friskanmäl om möjligt dagen innan barnet kommer tillbaka senast kl. 14.00. Detta för att vi ska hinna avbeställa/beställa lunch samt ha rätt personaltäthet vid personalfrånvaro. Vid magsjuka är syskon hemma pga. smittorisken. Barnet ska vara hemma  minst 48 timmar efter tillfrisknandet.

Att tänka på vid allergier

För att underlätta för barn och vuxna med allergier har vi i samråd med astma- och allergiförbundet tagit fram följande riktlinjer:

  • Ta ej på barnen kläder som har varit i direktkontakt med djur.
  • Tänk på att parfym kan framkalla allergiska reaktioner.
  • Ta aldrig med något ätbart till förskolan som innehåller nötter eller spår av nötter (tänk även på detta vid utflykter).
  • Hundar binds på behörigt avstånd från staketet och tas aldrig med in på gården (detta är även en säkerhetsrisk).
  • Tobak får ej förekomma inom förskolans område. Rökning undanbedes också innan ni går in på området.